Oncoming deadline for submission of abstracts

7 May: Call for papers for the workshop on Family, Marriage and Migration

The workshop will be divided into two thematic sections:

1.       Marriage and Migration
2.       Family, intergenerational relations, and migration

The deadline for submission of abstracts (of up to 250 words) is 7th of May, 2013. Abstracts should be emailed to Anika Liversage (SFI): ani@sfi.dk .

Read more here

Ph.d. fellowship at The Department of Social Anthropology

The Department of Social Anthropology, University of Bergen, has a vacant PhD position related to International Migration and Ethnic Relations. 

The scholarship period is set to 4 years, 25% of which must be dedicated to teaching, supervision and administrative tasks at the Department and IMER Bergen.

International Migration and Ethnic Relations (IMER) is a prioritized research area at the Faculty of Social Sciences. 3 PhD candidates and 1 Post-Doctoral fellow are currently to be recruited to this field. The PhD candidate in Social Anthropology will be part of the research environment at the Department, and is also expected to be part of and contribute to the multidisciplinary IMER Bergen network.

Read more here

Boklansering: Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge

Hvor ofte har de ikke-vestlige innvandrerne benyttet seg av stemmeretten? Hvilke partier har de stemt på? Finner vi dem som representanter i kommunestyrer, på Stortinget og i regjeringsapparat?

Forside-Minoritetsbefolkningens-moete-med-det-politiske-Norge_mediumMandag 22. april kl. 14.00 arrangerer Institutt for samfunnsforskning seminar i anledning utgivelsen av boka “Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge – Partivalg, valgdeltakelse, representasjon”, skrevet av Tor Bjørklund og Johannes Bergh.

Ny bok: Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge

Program

  • Guro Ødegård ønsker velkommen
  • Tor Bjørklund: Kort presentasjon av boka
  • Johannes Bergh: Politikere med minoritetsbakgrunn: Underrepresenterte og uten reell makt?
  • Tor Bjørklund: Velgere med minoritetsbakgrunn: Stemmer til venstre – men er ikke venstreorienterte

Kommentarer til boka i lys av egne erfaringer:

  • Afshan Rafiq (Høyre) – Norges første stortingsrepresentant (2001-05) med minoritetsbakgrunn.
  • Akhtar Chaudhry (SV) – 4. visepresident i Stortinget.
  • Khalid Mahmood (Arbeiderpartiet) – fast representant i Oslo bystyre i over et kvart århundre.

Spørsmål og debatt
Ordstyrer: Guro Ødegård

Tid: kl. 14-16, mandag 22. april
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Påmelding innen 18. april

Om boka

For første gang får vi nå en samlet oversikt over hvilken politisk rolle den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen har spilt i Norge. Bildet er sammensatt. En rekke politiske forsamlinger er fortsatt «blendahvite». Men i kommuner der mange innvandrere bor, er ofte minoritetspolitikere godt representert i by- og kommunestyrene. Det har skjedd til tross for at et flertall av de ikke-vestlige velgerne har vært hjemmesittere. Ja, ikke sjelden er minoritetspolitikerne overrepresentert i lokalpolitikken i forhold til den andel de ikke-vestlige utgjør av kommunens befolkning. En sentral faktor bak den gode representasjonen er ordningen med personstemmer ved lokalvalg.

Den partipolitiske fargen til innvandrervelgerne er entydig rød. Til nå har jevnt over tre av fire velgere stemt til venstre for midten, på Arbeiderpartiet og partier til venstre for det. Men gevinsten til venstresiden kunne vært større, for blant de mange hjemmesittere ligger et ubrukt potensial.

Les mer om boka her

New Nordic Journal of Migration Research

NJMR issue 3 (1) is now available online

A new issue of Nordic Journal of Migration Research is now available online from De Gruyter Online.

NJMR_medium

You may read the issue here

Remaining contents:

Editorial
Näre, Lena and Sicakkan, Hakan G.

Cultural demands on skilled immigrants, a devaluation of human capital
Salmonsson, Lisa and Mella, Orlando

From equality to equivalence?
Ryymin, Teemu and Ludvigsen, Kari

The social importance of consumption for inclusion and exclusion among children in a multi-ethnic suburb of Oslo
Rysst, Mari

Language and negotiation of identities among young Kurds in Finland
Toivanen, Mari

Enabling and disabling spaces within multicultural projects
Tuori, Salla

Civil society in making
Tiilikainen, Marja and Hassan Mohamed, Abdirizak

Book Reviews