NMF-seminar: Det norske migrasjonslandskapet i endring: Trender, debatter og nye utfordringer

Norsk nettverk for migrasjonsforskning (NMF) holder sitt årlige seminar i desember, i år med temaet: Det norske migrasjonslandskapet i endring: Trender, debatter og nye utfordringer

Flyktninger og familieinnvandrere fra utenfor Europa dominerte lenge migrasjonsstrømmene til Norge, men de siste årene har bildet endret seg. Polske arbeidsinnvandrere, spanske «euroflyktninger», «partysvensker», rumenske tiggere, «papirløse» og stadig flere «nye» innvandrergrupper har gjort seg gjeldende, blant annet som følge av EØS-avtalens frie bevegelighet.

Nye spørsmål i skjæringspunktet mellom migrasjon, kontroll, arbeidsliv og velferd er satt på dagsorden, samtidig som det tradisjonelle asylsystemet, familieinnvandrings- og integrasjonspolitikken er satt under press i en ny politisk virkelighet etter regjeringsskiftet. «Nye» og «gamle» migrasjonsstrømmer griper inni hverandre på nye måter, og rammebetingelsene for forskning, politikk og offentlig debatt på migrasjonsfeltet er i rask endring. Hvordan kan og bør migrasjonsforskningen bidra til å forstå de nye utviklingstrekkene?

Innledere:

  • Jon Horgen Friberg: Arbeidsmigrasjon og fri flyt
  • Ada Engebrigtsen: Romfolk og tilreisende fattige
  • Marko Valenta: Nye trender på asyl- og flyktningefeltet
  • Christine Jakobsen: Papirløse og velferdsstatens grenser

Paneldebatt  

Tid: fredag 13. desember kl. 13.00 – 15.30
Sted: Litteraturhuset i Oslo

Påmelding

Du kan melde deg på her

Norsk nettverk for migrasjonsforskning  (NMF) er et forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter og synliggjøre norsk forskning på migrasjonsfeltet. NMF er tilknyttet Nordic Migration Research  (NMR) som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen migrasjonsfeltet.

New Master of Arts (MA) in Advanced Migration Studies at the University of Copenhagen

The Master’s degree in Advanced Migration Studies is an ambitious, interdisciplinary two-year degree programme offered in English that provides students with a comprehensive understanding of the opportunities and challenges presented by international migration.

The programme combines humanities and social science approaches to migration, including ethnology, anthropology, sociology, sociology of religion, history, philosophy, political science, sociolinguistics, education, and literary and media studies.

Admission

Students who hold a BA degree from either the humanities or social sciences can applyfor admission. To begin your studies by 1 September, you should apply by no later than 1 February.

Find information about the study programme and career prospects here .